Tan quan nguyen - Chiến tranh Nguyên Mông

Quan nguyen tan Nhà Nguyên

Quan nguyen tan Trần Hưng

Chiến tranh Nguyên Mông

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Nguyen Quoc Quan

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Quan nguyen tan Trần Hưng

Quan nguyen tan Trần Hưng

Quan nguyen tan Chiến tranh

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Quan nguyen tan Nhà Nguyên

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Chiến tranh Nguyên Mông

Ngay từ sau khi Thành Cát Tư Hãn công chiếm Hán địa, người Mông Cổ dựa vào Da Luật Sở Tài và Mộc Hoa Lê xúc tiến Hán pháp để duy trì chế độ phép tắc của người Hán.

  • Do vậy, thủy quân Nguyên trong chiến tranh diệt Tống có chức năng trọng yếu.

  • Khi triều Nguyên diệt vong, trong số xả thân tuẫn quốc có rất nhiều người xuất thân từ khoa cử, có thể thấy phục hồi khoa cử đối với sĩ đại phu Hán tộc Hoài-Nhu có hiệu quả nhất định.

  • Thời Nguyên, các khu vực hành chính dưới cấp hành tỉnh đều đặt làm thủ trưởng địa phương, đồng thời cho người Hán hoặc người thuộc dân tộc bản địa làm phó, để tạo thuận lợi cho người Mông Cổ khống chế địa phương.

Nguyen Quoc Quan

Trung thư lỉnh quản lý Lục bộ, chủ trì chính vụ toàn quốc, hình thành tiên phong cho chế độ nội các -.

  • Needles, Herbs, Gods, and Ghosts: China, Healing, and the West To 1848.

  • Tân phụ quân chủ yếu là hàng quân được thu nạp và cải biên trong thời gian chinh phục Nam Tống, còn được gọi là Tân phụ Hán quân, Nam quân.

  • Năm sau, Hòa Thế Lạt xưng đế tại Hòa Lâm, tức Nguyên Minh Tông.
2021 cp.fate-go.jp